Valborgsmässoafton

Valborgsmässoafton närmar sig! Färsna 4H anordnar traditionsenligt med eld, tal och firande i Färsna. Föregående år drog drygt 1000 personer. Detta kräver mycket av 4H och vi behöver din hjälp! Vi behöver förbereda och vi behöver bemanna försäljningsställen. Anmäl dig som frivillig på www.farsna4h.se

Temat för i år är att bekämpa ensamhet. Att finna forum där alla får vara en del i någonting. Ingen ska tvingas till ofrivillg ensamhet. 4H ska bli ett naturligt alternativ i Norrtälje, där alla är välkomna att vara tillsammans med oss och våra underbara djur!

Site Footer