Rösjöns Kursgård

En helt vanlig dag på jobbet. Tillsammans med kommunens inspektör har jag nu lärt mig allt om slamavskiljare/trekammarbrunn, pumpbrunnar, fördelningsbrunnar, infiltrationer/markbäddar, luftningsröroch utloppsrör. Och hur det luktar. Så om någon i framtiden vill ha expertråd – ring mig!

 janemanueljohansson_Rosjons Kursgard janemanueljohansson_Rosjons Kursgard2 janemanueljohansson_Rosjons Kursgard3 janemanueljohansson_Rosjons Kursgard4

Site Footer