”Något är påtagligt friskt i kungariket Danmark”

”Något är påtagligt friskt i kungariket Danmark.” För att parafrasera Marcellus i Shakespeare’s Hamlet.

”Djurskydd går före religion.”

Profeten Muhammed ska ha sagt, vilket är respekt: ”När du slaktar så slakta på bästa sätt.” Han ska ha befallt att knivar skall slipas före slakt: ”Slipa era knivar så att du gör det enkelt för slaktdjuret.” ”Han befallde också att vi slipar våra knivar och [slaktar] utom synhåll för andra djur.” Vilket jag väljer att tolka som att Mohammed var en profet som brydde sig om djuren, utefter den tid som var då. Min tolkning tycker jag stärks av en annan berättelse: Profeten passerade förbi en man som slipade sin kniv medan han tryckte ner ett får med sin fot. Fåret tittade skräckslaget upp på mannen. Profeten sade: ”Kunde du inte ha gjort detta tidigare? Du önskar slakta det flera gånger.” Halalslakt var den tidens bästa slakt. Ett sätt som garanterade friskt kött och samtidigt var hyfsat skonsamt för djuren. Då fanns inte möjlighet till bedövning. Det finns det nu. Nu finns hyfsat effektiva metoder för undvika lidande hos djuren. Det är bra att Danmark lagstiftar på ett sätt som får bort undantagen. Djurens rätt att inte bli utsatta för lidande är viktigare än vissa religiösa tolkningar. Den stora utmaningen är dock att på sikt stänga köttfabrikerna. De är värdens största producent av lidande, skräck och oförrätt. Men dit kommer vi inte genom en revolution, även om jag ibland önskar att så var fallet. Dit kommer vi ett steg i taget. Genom att medvetandegöra människor att djurs lidande är lika starkt som vårt. Att skräcken hos fåret som stirrar upp mot individen som ska skära halsen av det, är jämförbart med en medmänniskas. Vi, köttätarna som accepterar att äta kött från köttfabrikerna är äkta art-ister. Vi skiljer på arter. Vi skiter i fåret bara för att det just är ett får, och inte en människa. Det är haram. Det är synd. Det är orättfärdigt. Det jag förespråkar är kött utan lidande, i den utsträckning det nu existerar. Ett steg på vägen mot ett samhälle som inte plågar och förtrycket djur, är att ha en skarp djurskyddslag. Danmark är ett bra exempel på ett land i Europa som inte haft det. Det beslut som det står om i artikeln, gäller att få bort alla undantag som funnits som gett utrymme att bryta mot den redan svaga djurskyddslag Danmark haft gällande halal och kosherslakt, dvs att djuret inte skulle behöva vara bedövat, vilket de flesta Europeiska länder, inkl Sverige, kräver. Det citat jag lyfter fram, och som jag står upp för alla dagar i veckan, sades av agrikulturminister Dan Jørgensen 2014 till Danska TV2: “animal rights come before religion”. Att frågan lyfts fram genom religion och skapar debatt är till gagn för djuren och djurrättsrörelsen. All slakt som genererar lidande anser jag skall förbjudas. Oavsett om den härstammar i dumhet, girighet, skär elakhet/grymhet , omdömeslöshet, okunskap, vidskepelse eller religion. Att frågan engagerar gör mig genuint glad. Jag tror vägen till himmelriket, oavsett vad du kallar din Gud, går genom att vara god mot andra levande varelser. Bra om lagstiftningen, i alla länder, banar väg för detta. Om detta, en skarpare djurskyddslag, förtäljer den gamla artikeln jag delat.

http://www.independent.co.uk/news/world/europe/denmark-bans-halal-and-kosher-slaughter-as-minister-says-animal-rights-come-before-religion-9135580.html

Site Footer