Kvarnåsen HVB

Nu öppnar vi nytt behandlingshem för vuxna missbrukare i Västerbotten. Salutogent förhållningssätt. Endast evidensbaserade metoder utifrån KBT. Ett ställe som verkligen behövs. Utsluss med lärlingsutbildning erbjuds efter behandling.

Kvarnasenhvb.se

Site Footer