Gissa vad som händer…

Gissa vad som händer om man glömmer nyckeln i dörren, och man har hiss upp till dörren?

1) Ingenting.
X) Allt blir extra bra.
2) Hissen slår av den nyckel som är i låset och resterande nycklar faller ner i hisschaktet.

janemanueljohansson_nycklar

Site Footer