Bryssel

Bryssel. Med risk för att både förenkla, representera det antiintellektuella samt visa min okunskap gällande strategiska militära insatser:
Vi vet var IS utropat sitt kalifat. Vi vet var de har sina träningsläger, var de tagit över oljeraffinaderier. Oavsett om ytan är stor, oavsett att det är svårtillgängligt, varför bombar vi (EU länder mfl) inte bort dem? Varför går vi inte in med marktrupper? Vad är det vi väntar på? Är det inte så man gör i krig när man blir anfallen? Försvarar sig och går till motangrepp.

Site Footer